Archive for Luty, 2012

Użądlenia przez owady

Użądlenia przez komary Wywołują miejscową reakcję alergiczną, polegającą na wystą­pieniu obrzęku, zaczerwienienia, swędzenia w miejscu wkłucia żądła oraz jego najbliższym otoczeniu. Rzadko zdarzają się obja­wy ogólnoustrojowe. Czasami może dojść do nich wskutek wie­lokrotnego użądlenia i wywołania reakcji alergicznych. W celach profilaktycznych stosowane są różne preparaty odstraszające owady i uniemożliwiające użądlenie. Ich skuteczność jest różna. Doraźnie [...]

Ukąszenia przez żmiję

Żmija zygzakowata Żmija zygzakowata jest bardzo rozpowszechniona w Europie, w Polsce spotkać ją można na Pomorzu, w Bieszczadach, Kar­patach i Sudetach. Przebywa na różnych terenach – od na­słonecznionych do wilgotnych miejsc, a nawet niedaleko zbior­ników wodnych; jest jedynym jadowitym gatunkiem w Polsce. Łatwo dostosowuje się do warunków środowiskowych zmie­niając zabarwienie. Charakterystyczną jej cechą jest występo­wanie [...]

Rośliny ozdobne

Rośliny doniczkowe rzadko są przyczyną poważnych zatruć, jednak i w tej grupie znajdują się toksyczne. Część gatunków za­wiera związki, które są trujące tylko wtedy, gdy np. zje się jej li­ście, kwiaty lub części podziemne. Do czasu kiedy ?spokojnie stoją”, nie stwarzają żadnego niebezpieczeństwa. Należy do nich przede wszystkim oleander, difenbachia i wilczomlecz piękny (gwiazda betlejemska), [...]

Zatrucia niektórymi roślinami

Liczba występujących w Polsce gatunków roślin wynosi kilka tysięcy. Wiele z nich, zarówno dziko rosnących, jak i hodowla­nych, ma właściwości lecznicze, duża część jest jadalna, więk­szość nie wykazuje szczególnego działania toksycznego. Poznane właściwości trujące dotyczą ponad 300 gatunków. Do zatruć roślinami nie dochodzi tak często, jak w przypadku leków i substancji chemicznych. Zdarza się, że [...]

Grzyby trujące

Jest to dość pokaźna grupa różnych rodzajów i gatunków grzybów, które można spotkać w naszych lasach. Do zatruć do­chodzi zwykle przypadkowo, wskutek pomyłki. Wśród grzybów powodujących zaburzenia żołądkowo-jelito- we należy wymienić borowiki (także są gatunki trujące), niektóre pieczarki, krowiaki (olszówki). Borowik ceglastopory i borowik grubotrzonowy wywołują objawy wówczas, kiedy zostały źle przyrządzone (nie dogotowane) lub [...]

Grzyby bardzo trujące

Do grupy tej zaliczyć można kilka gatunków muchomorów, strzępiaki, zasłonaki oraz piestrzenicę. Zatrucie nimi nie stwarza na ogół niebezpieczeństwa, jednak przy zbyt późnym leczeniu lub nie­podjęciu go w ogóle, mogą zdarzyć się nawet przypadki zgonów. Muchomor czerwony Jest tak charakterystyczny, że trudno jest go pomylić z innymi: dość duży, o czerwonym lub żółtopomarańczowym kapeluszu, na [...]

Grzyby śmiertelnie trujące

W grupie tej znajduje się kilka gatunków muchomorów, grzy­by z rodzaju hełmówek oraz niektóre czubajki, choć zatrucia dwoma ostatnimi praktycznie nie zdarzają się w Polsce. Są to najgroźniejsze grzyby spotykane w naszych lasach i na­leży wystrzegać się gatunków do nich podobnych. Muchomor sromotnikowy znany jest również jako bulwiasty, zielonkawy, podsadka zielona, jadowity i wiosenny, ten [...]

Zatrucia grzybami

W Polsce zbieranie grzybów jest niemal tradycją narodową. Każdego lata i wczesną jesienią na poboczach dróg stoją samo­chody osobowe i autokary, których pasażerowie rozpierzchli się gdzieś po lesie w poszukiwaniu grzybów. Po mniej lub bardziej owocnym grzybobraniu powracają do domu, gdzie zaczyna się przetwarzanie – duszenie, gotowanie, marynowanie. Do zatruć dochodzi najczęściej wskutek nieznajomości gatun­ków, [...]

Antybiotyki

Zażyte jednorazowo, w większych ilościach, nie powodują wy­stąpienia poważnych, ogólnoustrojowych objawów, choć mogą wywoływać uczulenia skórne. Efekty niepożądane, które czasami widoczne są przy stosowaniu dawek terapeutycznych, opisane są w ulotkach dołączonych do leku. Poważne następstwa mogą mieć zatrucia niektórymi lekami przeciwgruźliczymi (Isoniazidum, Rifamazid). Czasami zdarzają się przedawkowania antybiotyków stosowa­nych domięśniowo lub dożylnie. Niektóre z nich [...]

Inne leki

Do stosunkowo częstych należą zatrucia lekami ziołowymi i witaminami, ale na szczęście większość z nich jest nietoksyczna lub zagrożenie zdrowia po ich zażyciu bywa niewielkie. Dość powszechne nadużycia lub przedawkowania witamina­mi A, D i E, nawet przy dużych jednorazowych dawkach, nie stwarzają większego zagrożenia. Niektóre preparaty ziołowe zawierające olejki eteryczne mają drażniący wpływ na przewód [...]