Archive for Luty, 2012

Zatrucia niektórymi lekami

Chyba prawie wszyscy Czytelnicy mieli styczność z lekami tej grupy. Środki przeciwdepresyjne, przede wszystkim antydepresanty trójcykliczne, są jedną z częściej występujących przyczyn zatruć ostrych, podobnie jak uspokajające (anksjolityki) i nasen­ne, w tym benzodwuazepiny i rzadziej stosowane obecnie barbi­turany, duża grupa neuroleptyków – m. in. fenotiazyn (uspokaja­jących, przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych), grupa le­ków nasennych (barbituranów), przeciwdrgawkowych i [...]

Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym

W schorzeniu tym podaje się leki z wielu grup i działające w odmienny sposób. Nie wdając się w szczegóły warto pamiętać, że wszystkie w dawkach toksycznych powodują głęboki spadek ciśnienia tętniczego, zaburzenia pracy serca – przy czym może to być przyspieszenie czynności lub zwolnienie, niekiedy senność, a nawet śpiączka. Te dwa ostatnie objawy często mają [...]

Zatrucia lekami stosowanymi w chorobach serca

Choroby układu krążenia leczy się różnorodnymi medyka­mentami działającymi na serce bezpośrednio, jak i pośrednio – przez inne narządy lub układy. Przy poszczególnych grupach podano nazwy leków najczę­ściej stosowanych. Preparaty naparstnicy O naparstnicy napisano już wcześniej. Rzeczywiście, jeśli za­żyje się jednorazowo nadmierną dawkę – co zdarza się ludziom starszym, mylącym lek lub jego dawkowanie – jest [...]

Zatrucia lekami

Leki są przyczyną ponad połowy wszystkich zatruć przypad­kowych, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Wywierając wpływ na poszczególne narządy i układy, wykazują różną siłę trującą. W obrębie dużej grupy leków działających na centralny układ nerwowy (określanych jako psychotropowe) – znajdują się podgrupy, a każda z nich skutkuje inaczej na mózg i jego struk­tury. Niektóre są [...]

Inne rozpuszczalniki organiczne

Alkohole spożywczy (etanol) i metylowy (metanol) oraz glikol etylenowy należą do grupy rozpuszczalników organicznych, po­dobnie jak inne rzadziej spotykane w tzw. wolnym obrocie, m. in. aceton, ksylen, toluen. Są one składnikami rozcieńczalników do farb i lakierów oraz niektórych klejów. Wziewne zatrucia tymi rozpuszczalnikami opisano w rozdziale, doustne objawy przy­pominają zatrucie alkoholem, z tym że częściej [...]

Zatrucia glikolem etylenowym

Prawdopodobnie niewielu Czytelnikom nazwa ta kojarzy się z czymś konkretnym, a tym bardziej z informacją, że jest to nie­słychanie trująca substancja. Kiedy wymienia się natomiast na­zwę płyn Borygo, wszyscy posiadacze samochodów, i nie tylko oni, będą wiedzieli, o czym jest mowa. Płyn używany do układów chłodzących pojazdów mechanicznych stał się jakby synonimem glikolu etylenowego. Ostre [...]

Zatrucie alkoholem metylowym

Metanol ma wielorakie zastosowanie w procesach technolo­gicznych, przy produkcji różnych substancji chemicznych oraz w przemyśle farmaceutycznym. Dawniej pochodził on przeważnie z kradzieży w zakładach przemysłowych i zdarzały się często zatrucia zbiorowe. Może dojść do nich również po spożyciu alkoholu pochodzącego z pokątnych źródeł, m. in. kupowanego od przyjezdnych handlarzy na bazarach. Zatrucia te obecnie są [...]

Zatrucia etanolem

Jak wynika ze statystyki, mniej więcej co szósta, siódma osoba trafiająca do szpitala w stanie nieprzytomności wymaga nadzoru z powodu ostrego zatrucia alkoholem. Występują istotne zaburze­nia świadomości doprowadzające do zakłóceń oddychania. Rów­nież w zatruciach przypadkowych etanol ma swój niemały udział – co piąta osoba była wcześniej pod wpływem alkoholu. Alkohol etylowy ma przeważnie zastosowanie spożywcze, [...]

Rodentycydy

Są to środki stosowane przeciwko gryzoniom, m. in. w postaci ziaren zbóż zmieszanych z substancją czynną, którą w tej grupie są pochodne dwukumarolu, stąd zwyczajowe nazwy trutki na myszy – ?czerwona” lub ?różowa” pszenica. Znajdujący się kie­dyś w tych preparatach fosforek cynkowy powodował szare za­barwienie ziarna; wtedy była to ?szara” lub ?czarna” pszenica. Obecnie fosforek [...]

Herbicydy

Służą do niszczenia chwastów. W grupie tej jest kilka rodzajów środków różniących się budową chemiczną. Należą tu pochodne – mocznika, triazynowe i kwasów chlorofenoksyoctowych oraz dikwat. Herbicydy mocznikowe i triazynowe wykazują stosunkowo niską toksyczność. Nieco bardziej toksyczne są pochodne kwasów chlorofenoksyoctowych. Mechanizm działania nie jest dokładnie poznany. Wpływają drażniąco na skórę, błony śluzowe i spojówki. [...]