Archive for the ‘Co robić jeśli już doszło do zatrucia?’ Category

Jak wymusić wymioty?

Zabieg jest bardzo prosty, ale jeśli zostanie wykonany nie­umiejętnie, może dojść do poważnych powikłań, jakimi są: zachłystowe zapalenie płuc lub toksyczny ich obrzęk i chemiczne uszkodzenie. Trzeba pamiętać o przedstawionych zasadach po­stępowania i dopiero wówczas przystąpić do działania. Wszyscy przeżywamy duży stres w sytuacji zagrożenia najbliższej osoby, często tracimy głowę i nie bardzo wiemy, co [...]

Drogą doustną

Jak trucizna rozchodzi się w organizmie? (w dużym skrócie) Najczęściej do zatruć dochodzi drogą doustną, która stanowi ponad 80% wszystkich przypadków. Połknięta trucizna przez pe­wien czas pozostaje w żołądku i stwarza to pewną szansę na jej eliminację, oczywiście jeżeli w dość krótkim okresie podejmie się odpowiednie działania. Szybkość wchłaniania trucizny zależy m.in. od tego, czy [...]

Co robić w razie zatrucia przez drogi oddechowe?

Zakres czynności, które można i powinno się wykonać w ra­mach pierwszej pomocy, jest dość ograniczony. Przede wszystkim trzeba – jeżeli zdarzenie miało miejsce w domu, np. przy czysz­czeniu zlewu lub sanitariatów, wyjść na świeże powietrze. W sytu­acji krótkotrwałego kontaktu i gdy opary były niezbyt stężone, objawy powinny szybko ustąpić samoistnie. U osób wrażliwych i chorych [...]

Co robić w razie skażenia skóry i oczu?

Co robić w razie skażenia skóry i oczu? Jeśli doszło do skażenia przez ubranie, trzeba je zdjąć, spłukać obficie skórę bieżącą wodą i potem dokładnie umyć letnią wodą z mydłem. Zabieg płukania oczu bieżącą wodą W przypadku oczu należy po rozszerzeniu powiek przemyć spojówki strumieniem bieżącej, letniej wody, najlepiej z kranu; zabieg ten musi być [...]

Drogi zatrucia

Przez skórę Jeśli doszło do kontaktu trucizny z powierzchnią ciała, należy działać jak najszybciej, gdyż może to w znacznym stopniu ograni­czyć jej skutki. Co prawda stosunkowo rzadko zdarza się, aby ta­kie zatrucie powodowało wystąpienie objawów ogólnoustrojo- wych, jednak w szczególnych sytuacjach, np. przy skażeniu bar­dzo dużej powierzchni skóry lub wówczas, gdy jest ona uszkodzo­na, trucizna [...]

Co robić, jeśli już doszło do zatrucia?

Niezmiernie ważne są pierwsze chwile, kiedy zorientujemy się, że mamy lub możemy mieć do czynienia z zatruciem (czy inną poważną, nagłą chorobą), przebiegającym z ciężkim stanem cho­rego. Nie wymaga się od osoby nie związanej w żaden sposób z me­dycyną umiejętności reanimacji. Jednak warto nauczyć się pew­nych niezbędnych czynności, które – w przypadku chorego będą­cego w [...]