Archive for the ‘Jak uchronić przed zatruciem siebie i swoich bliskich ?’ Category

Leki, które trzymamy w domu

Leki, które trzymamy w domu, powinny być przechowywane w miejscu dla dziecka całkowicie niedostępnym Nie może to być szafka nocna czy toaletka, a nawet szuflady. Po prostu muszą być dla dzieci niewidoczne i absolutnie niedo­stępne. W tym miejscu rada – przede wszystkim dla dorosłych: Nie trzymajmy w mieszkaniu niepotrzebnych leków! Im większa ich liczba – [...]

Jak uchronić przed zatruciem siebie i swoich bliskich?

Opisane w poprzednim wpisie okoliczności zatruć mogą już stanowić odpowiedź na pytanie, jak uchronić siebie i najbliż­szych przed takimi przypadkami. Tutaj przedstawione będą, a właściwie przypomniane, znane wszystkim zasady postępowa­nia, które wydają się pozornie oczywiste. Jednak właśnie o takich sprawach często nie myśli się lub zapomina. Dopiero w sytuacji, w której doszło do niebezpieczeństwa, uświadamiamy [...]