Archive for the ‘Ukąszenia przez żmiję’ Category

Użądlenia przez owady

Użądlenia przez komary Wywołują miejscową reakcję alergiczną, polegającą na wystą­pieniu obrzęku, zaczerwienienia, swędzenia w miejscu wkłucia żądła oraz jego najbliższym otoczeniu. Rzadko zdarzają się obja­wy ogólnoustrojowe. Czasami może dojść do nich wskutek wie­lokrotnego użądlenia i wywołania reakcji alergicznych. W celach profilaktycznych stosowane są różne preparaty odstraszające owady i uniemożliwiające użądlenie. Ich skuteczność jest różna. Doraźnie [...]

Ukąszenia przez żmiję

Żmija zygzakowata Żmija zygzakowata jest bardzo rozpowszechniona w Europie, w Polsce spotkać ją można na Pomorzu, w Bieszczadach, Kar­patach i Sudetach. Przebywa na różnych terenach – od na­słonecznionych do wilgotnych miejsc, a nawet niedaleko zbior­ników wodnych; jest jedynym jadowitym gatunkiem w Polsce. Łatwo dostosowuje się do warunków środowiskowych zmie­niając zabarwienie. Charakterystyczną jej cechą jest występo­wanie [...]