Archive for the ‘Zatrucia alkoholem’ Category

Zatrucie alkoholem metylowym

Metanol ma wielorakie zastosowanie w procesach technolo­gicznych, przy produkcji różnych substancji chemicznych oraz w przemyśle farmaceutycznym. Dawniej pochodził on przeważnie z kradzieży w zakładach przemysłowych i zdarzały się często zatrucia zbiorowe. Może dojść do nich również po spożyciu alkoholu pochodzącego z pokątnych źródeł, m. in. kupowanego od przyjezdnych handlarzy na bazarach. Zatrucia te obecnie są [...]

Zatrucia etanolem

Jak wynika ze statystyki, mniej więcej co szósta, siódma osoba trafiająca do szpitala w stanie nieprzytomności wymaga nadzoru z powodu ostrego zatrucia alkoholem. Występują istotne zaburze­nia świadomości doprowadzające do zakłóceń oddychania. Rów­nież w zatruciach przypadkowych etanol ma swój niemały udział – co piąta osoba była wcześniej pod wpływem alkoholu. Alkohol etylowy ma przeważnie zastosowanie spożywcze, [...]