Archive for the ‘Zatrucia lekami’ Category

Antybiotyki

Zażyte jednorazowo, w większych ilościach, nie powodują wy­stąpienia poważnych, ogólnoustrojowych objawów, choć mogą wywoływać uczulenia skórne. Efekty niepożądane, które czasami widoczne są przy stosowaniu dawek terapeutycznych, opisane są w ulotkach dołączonych do leku. Poważne następstwa mogą mieć zatrucia niektórymi lekami przeciwgruźliczymi (Isoniazidum, Rifamazid). Czasami zdarzają się przedawkowania antybiotyków stosowa­nych domięśniowo lub dożylnie. Niektóre z nich [...]

Inne leki

Do stosunkowo częstych należą zatrucia lekami ziołowymi i witaminami, ale na szczęście większość z nich jest nietoksyczna lub zagrożenie zdrowia po ich zażyciu bywa niewielkie. Dość powszechne nadużycia lub przedawkowania witamina­mi A, D i E, nawet przy dużych jednorazowych dawkach, nie stwarzają większego zagrożenia. Niektóre preparaty ziołowe zawierające olejki eteryczne mają drażniący wpływ na przewód [...]

Zatrucia niektórymi lekami

Chyba prawie wszyscy Czytelnicy mieli styczność z lekami tej grupy. Środki przeciwdepresyjne, przede wszystkim antydepresanty trójcykliczne, są jedną z częściej występujących przyczyn zatruć ostrych, podobnie jak uspokajające (anksjolityki) i nasen­ne, w tym benzodwuazepiny i rzadziej stosowane obecnie barbi­turany, duża grupa neuroleptyków – m. in. fenotiazyn (uspokaja­jących, przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych), grupa le­ków nasennych (barbituranów), przeciwdrgawkowych i [...]

Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym

W schorzeniu tym podaje się leki z wielu grup i działające w odmienny sposób. Nie wdając się w szczegóły warto pamiętać, że wszystkie w dawkach toksycznych powodują głęboki spadek ciśnienia tętniczego, zaburzenia pracy serca – przy czym może to być przyspieszenie czynności lub zwolnienie, niekiedy senność, a nawet śpiączka. Te dwa ostatnie objawy często mają [...]

Zatrucia lekami stosowanymi w chorobach serca

Choroby układu krążenia leczy się różnorodnymi medyka­mentami działającymi na serce bezpośrednio, jak i pośrednio – przez inne narządy lub układy. Przy poszczególnych grupach podano nazwy leków najczę­ściej stosowanych. Preparaty naparstnicy O naparstnicy napisano już wcześniej. Rzeczywiście, jeśli za­żyje się jednorazowo nadmierną dawkę – co zdarza się ludziom starszym, mylącym lek lub jego dawkowanie – jest [...]

Zatrucia lekami

Leki są przyczyną ponad połowy wszystkich zatruć przypad­kowych, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Wywierając wpływ na poszczególne narządy i układy, wykazują różną siłę trującą. W obrębie dużej grupy leków działających na centralny układ nerwowy (określanych jako psychotropowe) – znajdują się podgrupy, a każda z nich skutkuje inaczej na mózg i jego struk­tury. Niektóre są [...]