Archive for the ‘Zatrucia środkami czyszczącymi’ Category

Farby, lakiery, rozpuszczalniki

Poza przypadkowymi zatruciami doustnymi częściej dochodzi do nich drogą oddechową, przy malowaniu lub lakierowaniu w pomieszczeniach zamkniętych lub źle wentylowanych. Obecnie stosowane podłoża (rozcieńczalniki) farb i lakierów – oczywiście poza farbami wodnymi – to mieszaniny różnych substancji organiczych (toluen, ksylen, benzyna, alkohole wyższe), które działa­ją na mózg narkotycznie. Zależnie od stężenia oparów rozpusz­czalników oraz czasu [...]

Czad

Jest najczęstszą przyczyną zatruć, do których dochodzi po­przez drogi oddechowe. Charakteryzuje je pewna sezonowość: najwięcej przypada na miesiące jesienno-zimowe i wczesnowio­senne. Powodują je nie tylko piece kaflowe czy kuchnie opalane węglem. W zasadzie najbardziej niebezpieczne są różnego rodza­ju piece, piecyki i termy gazowe. Zatrucia tlenkiem węgla pocho­dzącym z tych ogrzewaczy mogą przytrafić się w każdej [...]

Woda studzienna

Pomijając ewentualne zanieczyszczenia bakteryjne, woda stu­dzienna może być przyczyną niebezpiecznych zatruć, głównie u bardzo małych dzieci (noworodków i niemowląt). Zdarzają się one znacznie częściej w środowisku wiejskim. Ich przyczyną są przedostające się do wód gruntowych, a następnie za ich pośrednictwem do dość płytkich studni, azotyny i azotany z niewłaści­wie składowanych nawozów azotowych. Związki azotowe powodują [...]

Baterie do zegarków elektronicznych

Te różnej wielkości krążki przeznaczone do zegarków, note­sów elektronicznych, czasami zabawek, zawierają stężone zasady o szczególnie groźnych dla organizmu właściwościach żrących. Choć obudowa takich baterii jest bardzo szczelna i istnieje małe prawdopodobieństwo, aby jej zawartość mogła przeniknąć na zewnątrz, to jednak połknięcie jej i dłuższe pozostawienie w przewodzie pokarmowym, np. z powodu zagłębienia się w [...]

Naftalina

Stosowana jest do zwalczania moli; występuje w różnych po­staciach: kulkach, płatkach, tabliczkach. Zatruciom ulegają naj­częściej dzieci. Z powodu działania drażniącego pojawiają się wymioty, bóle brzucha, biegunka, ponadto zmiany w central­nym układzie nerwowym, co objawia się zaburzeniami równo­wagi, bólami i zawrotami głowy. Po spożyciu większych ilości – co jednak wydaje się mało prawdopodobne w zatruciu przypad­kowym [...]

Środki żrące

Preparaty te dzielą się na dwie podstawowe grupy: substancje zawierające mocne kwasy lub mocne zasady. Do tych pierwszych należą m. in. odrdzewiacze (np. kwas fosforowy). Silne zasady znajdują się w środkach do czyszczenia syfonów i rur kanaliza­cyjnych (w Krecie jest podchloryn sodowy i wodorotlenek sodo­wy), preparatach do piekarników (np. Termax, w którym głów­nym składnikiem jest [...]

Zatrucia środkami czyszczącymi

Proszki do prania, preparaty wybielające, środki i płyny do czyszczenia urządzeń kuchennych czy sanitarnych oraz mycia naczyń i inne stosowane w domu na co dzień, okazały się drugą – co do częstotliwości występowania – przyczyną zatruć, szczegól­nie u dzieci. Osoby dorosłe bardzo rzadko im ulegają, przeważnie przez omyłkę, po nadużyciu alkoholu, dochodzi do wypicia róż­nych [...]